top of page

Alpakkafakta

Alt du trenger å vite om alpakka

Frå Andesfjella til Noreg

Oppe på dei endeløse slettene i Andesfjella må alpakkaen takle å gå frå -25 grader celsius til +25 grader celcius i løpet av eit døgn. Alpakkaen er hardfør i høve til klima, og den er dyktig til å dekke primærbehova sine i den tørre og knappe vegetasjonen.

photo-snowcapped-mountain-ausangate-beautiful-day-with-blue-sky-with-alpacas.jpg

Alpakkafakta

Spørsmål og svar

Alpakkaull

Alpakkaull - Fiber

Alpakkaen har hår med holrom, derav dei gode isolerande eigenskapane. Alpakkaull er tre gongar varmare enn vanleg ull. (På disse sidene har vi brukt nemninga ull og fiber framfor hår.)

 

Alpakkaull er sannsynlegvis den beste ulla som er å få kjøpt. Saman med mohair, angora og kashmir utgjer den kun 2,6% av ullmarknaden på verdsbasis.


Med alle dei gode eigenskapane som alpakkaull har, burde potensialet vere stort. Den er fleire gangar sterkare enn saueull, den er varmare, og den verken klør eller loar. Dessutan held den form og fasong mykje lenger enn ull frå sau.

I motsetning til saueull inneheld alpakkaull ikkje lanolin. Den er defor gunstig mot allergi. I tillegg tek den ikkje til seg lukt så lett som saueull.

Alpakka har 22 naturlege fargar med 250 forskjellige fargenyansar.

Dei forskjellige fiberkvalitetane:

Royal Alpaca ( <19 micron)
Baby Alpaca ( <22 micron)
Alpaca Super Fine (<25 micron)
Thick Fiber ( <32 micron )

Dess finare fiber, dess betre kvalitet og dess høgare pris får ein.

texture-wool-animal-lama-background-brown.jpg
Alpakkaavl

Avl i Noreg

Systematisk og målretta avl er framtida for alpakkaoppdrett også her i landet.

 

Føremålet med å satse på systematisk avl er å auke fibermengda per alpakka og samtidig få finare micron (tjukkelsen på håra).


Populasjonen av alpakka er globalt framleis på eit slikt nivå at produksjonen av fiber ikkje er stor industri endå, men det kjem, etterspørselen er der.

Skal vi kunne konkurrere med import frå andre land må vi vere minst like flinke og profesjonelle, og då er det berre ein veg som er farbar - AVL. I og med at dette globalt er på eit tidleg stadium har vi her i Noreg same mulegheitene som elles i verda berre vi satser seriøst og riktig.

Har du planar om å satse på alpakka er du velkomen til å ta ein uforpliktende prat med oss.

Alpakka Norge - Alpakkaavl
bottom of page