top of page

Alpakkafakta

Alt du trenger å vite om alpakka

Frå Andesfjella til Noreg

Oppe på dei endeløse slettene i Andesfjella må alpakkaen takle å gå frå -25 grader celsius til +25 grader celcius i løpet av eit døgn. Alpakkaen er hardfør i høve til klima, og den er dyktig til å dekke primærbehova sine i den tørre og knappe vegetasjonen.

photo-snowcapped-mountain-ausangate-beautiful-day-with-blue-sky-with-alpacas.jpg

Alpakkafakta

Spørsmål og svar

 • Where does the alpaca come from?
  The alpaca belongs to the South American camel family together with llamas, guanacos and vicunas. Only alpaca and llama are considered livestock.
 • How many types of alpacas are there?
  There are 2 types of alpacas - Suri and Huacaya. Huacaya is most common.
 • How old do alpacas get?
  The alpaca has a lifespan of 20 - 25 years.
 • How long is an alpaca pregnant?
  The alpaca mare is ready for mating after 14 - 16 months. It is pregnant for 335 - 340 days and can give birth to approx. 15 offspring during the lifespan. Twins are not common but can be found. Criaen diar (ammar) på mora ca. 5 - 6 månader, men hoppa kan parres ca. 14 dagar etter fødsel.
 • How big does an alpaca get?
  It has an average shoulder height of 1 meter and is about 1.5 meters high. It has an average weight of 50 - 70 kg, the cria (name of offspring) is 5 -9 kg at birth.
 • Can the alpacas go outside all year round?
  The alpaca can go outside all year round, but must have the opportunity to seek shelter from the weather and also have a dry and good place at birth.
 • How much grazing area does an alpaca need?
  The area requirement is approx. 1 acre. In the summer they graze, but the alpacas should have access to dry hay all year round. The feed should have little protein (under 14%) and a lot of fibre.
 • What does an alpaca eat?
  The alpaca eats largely the same as sheep, goats and horses. In the Andes, they have to find water for low food availability and to take care of what they find. Thus they eat almost everything from the plant kingdom! Even if they graze all year round, they should always have access to hay: Hay about 1kg a day on average in winter grass blade dandelions flourishes perennials bushes pine cleaves nettle etc... In winter, you can increase the diet a little with concentrate pellets, but about a handful per alpaca per day will suffice. At the end of the gestation period, they should be given extra food.
 • A little about economics
  As of today, the wool/fibre is traded privately. The price may vary somewhat. Several alpaca spinning mills have also been established. The alpaca association can give advice on the pricing of the fiber and possibly spinning mills that make yarn. There is little agricultural support available, but the grazing subsidy is approx. NOK 60 per animal. The biggest investment in such a project is expensive. A pregnant mare with a pedigree will cost from NOK 60,000 - NOK 100,000 in purchase. The variation is mostly due to quality, but also age. The price of a castrated stallion is NOK 15,000. Feel free to get in touch if you are wondering how much it might cost you to start alpaca farming.
 • What do you do with an alpaca?
  The alpaca has developed into an animal from which wool is mainly harvested, but also meat. Alpacas can reduce stress and are therefore considered therapy animals. - They can certainly contribute to improving people's mental health, say experts. This is one of the reasons why many offer alpaca trekking, which is very popular.
 • Is alpaca yarn as warm as wool?
  Alpaca wool is actually three times warmer than normal wool! Alpaca has many unique utility properties that differ from ordinary wool. The fiber is hollow, it is hair, and it breathes so that it feels warm when it is cold and cool when it is hot. The natural color of alpaca wool can vary between everything from white, grey, beige, dark brown and black.
Alpakkaull

Alpakkaull - Fiber

Alpakkaen har hår med holrom, derav dei gode isolerande eigenskapane. Alpakkaull er tre gongar varmare enn vanleg ull. (På disse sidene har vi brukt nemninga ull og fiber framfor hår.)

 

Alpakkaull er sannsynlegvis den beste ulla som er å få kjøpt. Saman med mohair, angora og kashmir utgjer den kun 2,6% av ullmarknaden på verdsbasis.


Med alle dei gode eigenskapane som alpakkaull har, burde potensialet vere stort. Den er fleire gangar sterkare enn saueull, den er varmare, og den verken klør eller loar. Dessutan held den form og fasong mykje lenger enn ull frå sau.

I motsetning til saueull inneheld alpakkaull ikkje lanolin. Den er defor gunstig mot allergi. I tillegg tek den ikkje til seg lukt så lett som saueull.

Alpakka har 22 naturlege fargar med 250 forskjellige fargenyansar.

Dei forskjellige fiberkvalitetane:

Royal Alpaca ( <19 micron)
Baby Alpaca ( <22 micron)
Alpaca Super Fine (<25 micron)
Thick Fiber ( <32 micron )

Dess finare fiber, dess betre kvalitet og dess høgare pris får ein.

texture-wool-animal-lama-background-brown.jpg
Alpakkaavl

Avl i Noreg

Systematisk og målretta avl er framtida for alpakkaoppdrett også her i landet.

 

Føremålet med å satse på systematisk avl er å auke fibermengda per alpakka og samtidig få finare micron (tjukkelsen på håra).


Populasjonen av alpakka er globalt framleis på eit slikt nivå at produksjonen av fiber ikkje er stor industri endå, men det kjem, etterspørselen er der.

Skal vi kunne konkurrere med import frå andre land må vi vere minst like flinke og profesjonelle, og då er det berre ein veg som er farbar - AVL. I og med at dette globalt er på eit tidleg stadium har vi her i Noreg same mulegheitene som elles i verda berre vi satser seriøst og riktig.

Har du planar om å satse på alpakka er du velkomen til å ta ein uforpliktende prat med oss.

Alpakka Norge - Alpakkaavl
bottom of page